Finques Sauleda romandrà tancada per vacances del dia 6 al dia 23 d’octubre, ambdós inclosos.

Finques Sauleda permanecerá cerrada por vacaciones del día 6 al día 23 de octubre, ambos incluidos.

Finques Sauleda closed for holidays from 6th to 23th October inclusive.

Versió Catalana Versión Castellana English Version


Finques Sauleda de Sant Pol
sauleda@finquessauleda.com / Nou, 29 Sant Pol de Mar (Barcelona) / +34 93 760 09 16